Maartensdijklaan 623, 2541VC, Den Haag
+31 (0) 70 22 11 797
info@steedsvoldoende.nl

Diensten

Created with Sketch.

Waarom wij deze diensten aanbieden

Veel mensen komen er pas in een (te) laat stadium achter dat hun kind een achterstand heeft opgebouwd op school. Die achterstand bouwt uw kind op omdat hij of zij bijvoorbeeld moeite heeft om mee te komen met de klas. Het is belangrijk om er zo snel mogelijk bij te zijn als ouder en als school en om dan naar een oplossing te zoeken, zodat die achterstand wordt ingehaald.

In het 1e kwartaal onvoldoendes opgebouwd? Dan is het van groot belang om dit direct te signaleren en ervoor te zorgen dat de probleemvakken zo snel mogelijk aangepakt gaan worden. Wij zijn goed in het leveren van de juiste begeleiding. Wij pakken op individuele basis de probleempunten op in samenspraak met, uw kind en de school. Hoe langer u wacht, hoe groter de achterstand wordt en hoe moeilijker het wordt om deze weer in te halen. Bij de evaluatie van uw kind kijken wij terug over de voorgaande jaren en maken op basis hiervan een oplossing op maat. Dit biedt uw kind de perfecte begeleiding en ondersteuning bij de vakken waar hij of zij moeite mee heeft.

Structurele problemen

Wij zijn er achter gekomen dat er te vaak te laat aan de bel wordt getrokken waardoor het nog lastiger wordt om de reeds opgelopen achterstand in te halen. Klassen worden groter vanwege een lerarentekort waardoor de leerling niet de aandacht krijgt die hij verdient. Een leraar kan geen 30 leerlingen tegelijk evenveel aandacht geven. Hierdoor verdwijnt de individuele aandacht die een kind soms nodig heeft. Zoals u al in vele nieuwsmedia hebt vernomen is er een groot tekort aan leraren. Het gevolg hiervan:

  • Scholen hebben te weinig leraren/kunnen niet genoeg leraren aantrekken
  • Er ontstaan grotere klassen
  • Leerlingen krijgen veel minder
  • Gevolg hiervan is dat er slechter wordt gepresteerd
  • Hierdoor ontstaan er achterstanden

Wat vaak voorkomt is dat kinderen op school iets niet snappen tijdens de les, en dan niet durven om hun vinger op te steken en dit aan te geven bij de leraar, ten overstaan van de hele klas. Het kind kan de lessen steeds minder goed volgen. Bij ons krijgt uw kind die individuele aandacht wel. Wij gaan met uw kind in gesprek om aandachtig te kijken waar hij of zij tegenaan loopt op school, wat hij of zij moeilijk vindt, wat hij of zij makkelijk vindt. Dit doen wij één-op-één en hiervan wordt ook een verslag gemaakt, zodat wij precies weten waar de moeilijkheden zich voordoen. Aan de hand van deze analyse bieden wij uw kind een oplossing op maat. Uiteraard worden de verbeterpunten die van belang zijn om uw kind naar een hoger niveau te brengen ook uitvoerig met u besproken.